Əziz oxucular!

"Qaranquş" jurnalı balaca yazarlar üçün gözəl imkan yaradır.

Əgər siz qısa hekayələr yazıb, dərc etdirmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Yazılarınızı redaksiyamıza göndərin. Onların arasında ən fərqli və maraqlı hekayə jurnalda dərc olunacaq.

Yazılarınızı gözləyirik!