Bizim sevincimizə
Qoşulacaq Qar qız da,
Bəzəkli şam ağacı,
Başındakı ulduz da.

Şən nəğmələr oxuyub,
Deyəcəyik şeirlər.
Tamaşa da olacaq,
Bir qucaq hədiyyələr.

ətraflı jurnalda