Bizim növlərimiz çoxdur. Hamımızın qalın “kürkü” var. Yəni bədənimiz sıx, uzun tuklərlə örtülüdür. Çoxumuzun tükü qara, qonur, boz rəngdədir. Amma lap uzaqda – Şimal Buzlu Okeanının sahillərində yaşayan qohumlarımızın rəngi ağappaqdır...

ətraflı jurnalda