Bəzən təbiətdə müşahidə etdiyimizgördüyümüz hadisələr və canlılarməxluqlar bizi heyrətə salırdərindən təəccüübləndirə bilir. Hətta onların insan tərəfindən deyil, sərbəst şəkildə təbiətin müxtəlif təsirləri nəticəsində yaranndığına inanmaq çətin olurməəttəl qalırıq. Alimlərin tərəfindən geoloji möcüzə hesab etdiyisayılan səhragülü ilk baxışdan görənlərin marağına səbəb olur. Səhragülü, əslində, bitki və ya gül deyil, müəyyən təbii şəraitdə yaranan daşdır.
Quru səhra torpaqlarında mövcud olan müəyyən növ minerallar (gqips, selenit, barit), su və qum qarışığının buxarlanma nəticəsində kristallaşması qızılgülə bənzər daşlar əmələ gətirirformalaşdırır. Bu daşlar xarici görünüşünə görə gülə o qədər gülə çox bənzədiyindənyir ki, ona qgips qızılgülü, qaya qızılgülü, səhragülü, selenit gülü, barit və ya qum qızılgülü adları verilmişdirdeyilir.
Geologiya Yer qabığının üst və dərin qatlarını öyrənən bir elmdir. Bu elm planetimizin tarixini, yaranmasını, qatların tərkibini, quruluşunu araşdırmaqla məşğuldur. Geologiyanın qollarından biri bölməsi olan MMineralogiya elmi öz növbəsində Yer qabığını əmələ gətirən nmüxtəlifövbənöv mineralları öyrənir.

ətraflı jurnalda