Ünsiyyət dedikdə, valideynlərimiz, nənə-babalarımız, ətrafda olan dostlarımız, qohumlarımız və tanışlarımızla olan münasibət nəzərdə tutulurimizdir. Münasibətlərin qurulması və inkişafı üçün düzgün şəkildə danışmaq və dinləmək önəmlidir, məhz bu səbəbdən ünsiyyət qaydalarınıədəblərini bilmək çox vacibdirfaydalıdır. Unutma ki, dünyada yaşayan bütün insanlar nəzakətli danışan, ünsiyyətdə ədəb qaydalarına riayət edənləri sevir və onlarla həmişə dost olmaq istəyirlər. Yer kürəsinin hansı ölkəsində olursansa ol, sənə öyrədəcəiyimiz ədəb qaydalarından istifadə etməyi vərdişə halına çevir.
Səsini qaldırma
Həlimzin və sakit səslə danışan adam cəmiyyətdə daha çox diqqət və hörmət qazanırə malik olur. Odur ki, Bu səbəbdən danışandarkən səsinin tonuna fikir ver. Ünsiyyət zamanı də qışqırıqğa və, ucadan yüksək səslə danışığa yol vermə. Hətta qızğın mübahisə zamanı səsinə üzərində nəzarəti itirmə et.
İnsanlara adları ilə müraciət et
Adla ilə müraciət münasibətlərə və ünsiyyətə mehribanlıq və səmimiyyət gətirirqatacaqdır. Müsahibin Əgər adlarını bilmirsənsə, nəzakətliə şəkildə: – “Üzr istəyirəm, adın nədir?” – deyə soruş. Özündən yaşca böyüklərə müraciət edərkən, qadınlara “xanım”, kişilərə isə “bəy” və ya “müəllim” deyərək müraciət etməyi nəzərində saxla. Əgər adları unudursansa, soruşmağaqdan utanma, “bBağışlayın, adınızı xatırlamaqda çətinlik çəkirəm, zəhmət olmasa,lütfən adınızı bir də daha deyə bilərsinizmi?rdiniz “” – deyə müraciət etdin.

ətraflı jurnalda