Hər insanın mədəsi onun yumruğu boydadır. Mədənə nə qədər qida və mayenin yerləşdiyini bilmək üçün ovuclarını birləşdir. İki ovcuna yerləşəcək qədər qida və maye səni doydurmaq üçün kifayətdir. Lakin insan mədəsinin bu qədər kiçik olmasına baxmayaraq, dünyada hər il külli miqdarda ərzaq istehsal edilir. Bu zaman ərzaqların keyfiyyəti yox, kəmiyyəti nəzərə alınır və nəticədə insanlar arasında müxtəlif xəstəliklər artır.
Dünya əhalisinin 1,5 milyardı artıq çəkidən, 400 milyonu isə piylənmədən əziyyət çəkir. Artıq çəki və piylənmənin əsas səbəbi ehtiyacdan artıq qida qəbuludur. Qidanı miqdarında qəbul etmək və artıq yeməklə sağlamlığına zərər yetirməmək üçün bu qaydalara əməl et:..

ətraflı jurnalda