– Murad, sən dərslərini hazırlamısan?
– Yox.
– Bəs niyə yatmağa gedirsən?
– Az bilən rahat yatar, ana.
.
İki rəfiqə görüşür. Biri digərinə deyir:
– Deyəsən, internetdən çox istifadə edirsən?
– Haradan bildin?
– Gözlərindən.
– Daha ağıllı baxıram?
– Yox, gözlərin daha qırmızı olub

ətraflı jurnalda