Dimdiyində bir məktub
Qaranquş bizə gəldi.
Məktubu açıb gördüm
Məktub ilmə-ilmədi.


Hər ilmədə bir naxış,
Hər naxışda bir məna.
Şeir, nağıl, hekayə
Gəl söyləyim mən sənə.

ətraflı jurnalda